Pro rodiče

DESATERO PRO RODIČE ŠKOLÁKA

1. Každý den kontrolují za přítomnosti dítěte jeho školní tašku.

2. Každý den kontrolují penál a připraví ořezané tužky.

3. Pomáhají dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho

přítomnosti, společně je ukládají do tašky.

4. Koupí školní pomůcky podle pokynů třídní učitelky.

5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělí dítěti na kratší časové intervaly.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby

se dítě mohlo soustředit na svou práci.

7. Povídají si s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snaží se odpovědět na jeho

otázky.

8. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si

s dítětem vypráví, snaží se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

9. Pochválí dítě za dobré výsledky. Snaží se nezlobit se, když se mu něco ve

škole nedaří.

10. Jsou součástí školy a zvykají si na spolupráci a návštěvy ve škole.

Kromě výše uvedeného "desatera" činností můžete napomoci rozvoji svého dítěte i

následujícími aktivitami:

- čtěte dítěti často pohádky a požádejte ho, aby vám vyprávělo, o čem pohádka byla

- učte jej písničky a básničky

- řešte s ním jednoduché úkoly v dětských časopisech

- hrajte s dítětem společenské hry (člověče nezlob se, pexeso, kvarteto,

domino), naučíte ho tak respektovat pravidla i přijímat porážku

- dávejte dítěti hádanky

- navštěvujte s dítětem dětská divadelní představení a povídejte si s ním o nich

- procvičujte s dítětem prostorovou orientaci (například kreslením obrázku podle

vašich podnětů)

- choďte s dítětem na procházky, pozorujte věci kolem sebe, dbejte na to, aby

se mu dostávalo stále nových podnětů

- hrajte s dětmi slovní hříčky a vymýšlejte rýmy


Pokud uvolňujete dítě ze školy na jeden den nebo si jej vyzvedáváte během vyučování, je nutné, aby to mělo napsané v Žákovské knížce (Notýsku) v omluvném listě. I když se jedná jen o jednu hodinu. Není možné dítě během vyučování pouštět samotné, vždy musí být v doprovodu dospělé osoby!