Pro rodiče

Informace pro rodiče

Desatero pro rodiče prvňáčků

1. Každý den kontrolují za přítomnosti dítěte jeho školní tašku.

2. Každý den kontrolují penál a připraví ořezané tužky a pastelky.

3. Každý den kontrolují "sdělovníček" - sešitek pro vzájemnou komunikaci

4. Pomáhají dítěti v přípravě školních potřeb a pomůcek, společně je ukládají do aktovky.

5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělí dítěti na kratší časové úseky.

6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí.

7. Povídají si s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snaží se odpovědět na jeho otázky.

8. Společně si vypráví o o společenských kulturních zážitcích ( kino, divadlo, televize, koncerty, výstavy)

9. Rodiče pochválí dítě za dobré výsledky a snaží se nezlobit, když se mu ve škole něco nedaří.

10. Rodiče a děti jsou součástí školy a zvykají si na spolupráci.

Jak rodiče mohou přispět k rozvoji dítěte?

1. Číst dítěti často pohádky a společně si vyprávět o ději.

2. Učit dítě písničky, básničky, říkanky

3. Řešit jednoduché úkoly v dětských časopisech

4. Hrát s dítětem společenské hry ( člověče nezlob se, pexeso, kvarteto, domino)

5. Naučit ho respektovat pravidla a přijímat prohru.

6. Dávat dítěti hádanky.

7. Procvičovat prostorovou orientaci např. kreslením obrázku dle vašich pokynů

8. Chodit s dítětem na procházky a pozorovat věci kolem sebe.

9. Hrát s dítětem slovní hříčky a vymýšlet rýmy.

10. Jednoduše řečeno, milovat svoje dítě a postarat se o jeho všestranný rozvoj.. :-)