Harmonogram začátku školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče žáků 1. tříd:

  • Zahájení školního roku: 1.9.2020
  • 7,45 sraz žáků před vchodem do pavilonu G,
  • odvedení dětí a rodičů třídní učitelkou do třídy
  • 8,00 – 8,45 slavnostní uvítání žáků ve třídách za přítomnosti rodičů
  • 17,00 schůzka třídní učitelky s rodiči, předání základních informací o průběhu školní docházky
  • předání seznamu potřebných školních pomůcek a potřeb – nákup v průběhu záři
  • není třeba dětem nakupovat školní potřeby dříve, postačí aktovka, penál, přezůvky!
  • škola nakupuje některé pomůcky centrálně a děti je dostávají zdarma

Školní družina

Školní jídelna

přihlášky ke stravování ve školní jídelně se budou vyplňovat a předávat 1. září na schůzce s rodiči nebo lze přihlášku stáhnout na stránkách školní jídelny Vyplněnou přihlášku zašlete na email jidelna@donovalskazs.cz.

Tenisová třída

veškeré informace budou předány rodičům na schůzce 1. září, popřípadě web školy – sekce tenisová škola

Kroužky

nabídka zájmových kroužků pořádaných školou i externími organizacemi bude zveřejněna na webu školy první týden v záři a druhý týden proběhne tzv. burza kroužků, kdy bude možnost se do kroužku zapsat. Nabídka bude podobná jako v letošním školním roce – viz web – sekce kroužky.